Entuziastu volejbola līga

Nolikums jauniešiem 2017/2018 sezonai.

 

1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību.

1.2. Sekmēt volejbola attīstību Latvijā;

1.3. Izveidot platformu augsta līmeņa volejbolistu sagatavošanai;

1.4. Veicināt volejbola komandu veidošanos;

1.5. Nodrošināt spēlētājiem atbilstoša līmeņa sacensības;

1.6. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu;

1.7. Noteikt labākās Latvijas jaunatnes volejbola līgas komandas;

 

2. Sacensību vadība un procedūra

2.1. Entuziastu volejbola līgu jauniešiem organizē un pārvalda EVL vadība.

2.1.1. Sacensības organizē EVL nodibinājums, Reģ.nr: 40008226264;

2.1.2. EVL vadība – Jānis Stukuls;

2.1.3. Tel. Jānis – 26427173;

2.1.4. Sacensību mājaslapa: riga.evl.lv

2.1.5. E-pasts: janis@evl.lv

2.2. Organizatori sedz zāles, tiesnešu, mājaslapas uzturēšanas, video, foto un apbalvošanas izmaksas.

2.3. Ēdināšanas un transporta izdevumi uz sacensību vietu tiek segti no komandējošo organizāciju budžeta.

2.4. Komandas spēlē vienādas krāsas sporta formās ar spēlētāju numuriem uz krūtīm un uz muguras. Libero spēlē atšķirīgas krāsas formas tērpā ar numuriem uz krūtīm un muguras.

 

3. Sacensību laiks un vieta

3.1. Spēles notiek no 2017.gada novembra līdz 2018.gada maijam.

3.2. Spēles notiek sacensību vadības norādītajās sporta zālēs Rīgas pilsētas teritorijā;

3.3. Sacensības norisināsies nedēļas nogalēs - sestdienās un svētdienās pēc sabraukumu principa, kur katra komanda aizvadīs 2 spēles dienā (izņēmuma gadījumos var būt tikai 1 spēle dienā).

 

4. Dalībnieki

4.1. EVL jaunatnes sacensības 2017./2018. gada sezonā tiek aizvadītas vienā vecuma grupā, kurās piedalās klubu un sporta skolu komandas. Lai celtu spēļu līmeni, EYVL Vadībai ir tiesības izņēmuma kārtā atļaut sacensībās piedalīties kombinētām klubu un sporta skolu komandām no konkrētās pilsētas, reģiona vai valsts.

4.2. 2017./2018. gada sezonā sacensības tiek aizvadītas puišiem un meitenēm ar sekojošām dzimšanas gadu grupām: 2004.gadā dzimušajiem un jaunākiem.

4.3. Nākamajos gados, atkarībā no komandu skaita, var tikt veiktas izmaiņas līdzšinējā sacensību kartībā.

 

5. Sacensību kārtība

5.1. Sacensību spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem. Tehniskie pārtraukumi netiek izmantoti.

5.2. Sacensību izspēles sistēma tiek noteikta atkarībā no pieteikušos komandu skaita. Katrai komandai sezonas laikā tiek garantētas vismaz 8 spēles. Sacensības norisināsies, ja kopā tiks pieteiktas vismaz 5 komandas no katra dzimuma.

5.3. Punktu skaitīšanas sistēma:

5.3.1. par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-0: uzvarētājs saņem 3 punktus, zaudētājs 0 punktu;

5.3.2. par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-1: uzvarētājs saņem 3 punktus, zaudētājs 0 punktu;

5.3.3. par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-2: uzvarētājs saņem 2 punktus, zaudētājs 1 punktu.

5.4. Pamatturnīra ietvaros, vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas:

5.4.1. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;

5.4.2. pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem;

5.4.3. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības.

5.5. Komandai spēle jāuzsāk 6 spēlētāju sastāvā (ja spēles laikā tiek gūta trauma, komandai ir atļauts pabeigt spēli nepilnā sastāvā).

5.6. Ja komanda ir uzsākusi spēli 7 spēlētāju sastāvā no kuriem 1 ir libero, tad traumas gadījumā libero drīkst aizstāt traumēto laukuma spēlētāju un atlikušo spēli spēlēt kā laukuma spēlētājs.

5.7. Spēlētājiem, kuri ir komandas pieteikumā ir atļauts iesaistīties spēlē arī, ja tie nav paspējuši ierasties uz spēles sākumu.

5.8. Ja iepriekšējās spēles beigas ir ievilkušās, komandām tiek dotas 15 minūtes, lai iesildītos nākamajai spēlei.

5.9. Ja komanda izstājas no sacensībām, tad tai tiek piešķirti tehniskie zaudējumi atlikušajās spēlēs un iepriekš izspēlēto spēļu rezultāti paliek tabulā.

5.10. Komandas spēlē vienādas krāsas sporta formās ar spēlētāju numuriem uz krūtīm un uz muguras.

 

6. Pieteikumi un finansiālie nosacījumi

6.1 Komandu pieteikumi 2017./2018. gada sezonai elektroniskā formā jānosūta uz adresi janis@evl.lv līdz 2017.gada 31.oktobrim.

6.2 Katrai komandai ir tiesības pieteikt 15 spēlētājus, uzrādot to dzimšanas datus, augumu (cm), spēlētāja numuru, piederību klubam vai sporta skolai. Komandas, kurām nav 15 spēlētāji pieteikumā, var papildināt pieteikumu līdz pamatturnīra beigām.

6.3. Dalības maksa čempionātam ir 250 EUR no komandas.

6.4. EVL nodibinājuma bankas konts: Saņēmējs: EVL nodibinājums, Konta nr.: LV24HABA0551038810449, Banka: AS Swedbank, Reģ.nr: 40008226264.

6.5. Komandai izstājoties no čempionāta dalības maksa netiek atgriezta.

6.6. Komandas vārdiskajā pieteikumā  spēlētājs,  ar savu parakstu apliecina , ka ir informēts par iekļaušanu komandas sastāvā.

 

7. Medicīniskais nodrošinājums

7.1. Komandu vārdiskajos pieteikumos jābūt ārsta parakstam, kas apliecina, ka spēlētāja veselības stāvoklis ir pārbaudīts, vai sporta skolas direktora parakstam, kas apliecina, ka spēlētājs ir izgājis medicīnisko pārbaudi (norādot datumu) un viņam ir atļauts piedalīties Entuziastu Volejbola Līgas Jaunatnes čempionātā, paaugstinātas slodzes apstākļos.

7.2. Organizatori nodrošina to, lai sacensību vietā spēļu laikā atrastos medmāsa. Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz posma norises vietu.

 

8. Disciplinārās sankcijas

8.1. Komanda, kura neierodas uz sabraukumu vai spēli var turpināt dalību turnīrā iemaksājot vadības kasē soda naudu 50 EUR. Par spēli tiek piešķirts zaudējums;

8.2. Atkārtotas neierašanās gadījumā komanda tiek izslēgta no čempionāta;

8.3. Ja tiesnesis spēles laikā spēlētājam piešķir piezīmi (pacelta sarkanā kartiņa), attiecīgajai komandai vadības kasē ir jāiemaksā soda nauda 10 EUR apmērā. Šim spēlētājam aizliegts piedalīties turpmākajās spēlēs līdz brīdim, kad vadības kasē iemaksāta soda nauda. Gadījumā, ja komandai šajā dienā ir vēl otra spēle, soda nauda ir jāiemaksā līdz otrās spēles sākumam;

8.4. Ja tiesnesis spēles laikā spēlētājam piešķir noraidījumu (vienlaicīgi pacelta sarkanā kartiņa un dzeltenā kartiņa vienā rokā), attiecīgajai komandai vadības kasē ir jāiemaksā soda nauda 30 EUR apmērā par katru šādu gadījumu. Šim spēlētājam aizliegts piedalīties turpmākajās spēlēs līdz brīdim, kad vadības kasē iemaksāta soda nauda. Gadījumā, ja komandai šajā dienā ir vēl otra spēle, soda nauda ir jāiemaksā līdz otrās spēles sākumam;

8.5. Ja tiesnesis spēles laikā spēlētājam piešķir diskvalifikāciju (vienlaicīgi pacelta sarkanā kartiņa un dzeltenā kartiņa, katra savā rokā), attiecīgajai komandai vadības kasē ir jāiemaksā soda nauda 50 EUR apmērā. Šim spēlētājam aizliegts piedalīties turpmākajās spēlēs līdz brīdim, kad vadības kasē iemaksāta soda nauda. Gadījumā, ja komandai šajā dienā ir vēl otra spēle, soda nauda ir jāiemaksā līdz otrās spēles sākumam. Par papildus soda sankcijām (spēļu diskvalifikācija) un to apmēriem lems Disciplinārā Komiteja;

8.6. Komanda protestu iesniedz tikai rakstiski galvenajam tiesnesim. To iesniedz 24 stundu laikā pēc spēles, iemaksājot vadības kasē 20 EUR (apmierinoša lēmuma gadījumā, komandai nauda tiek atgriezta).

8.7. Ja komandā spēlē spēlētājs, kurš ir diskvalificēts vai nav pieteikts komandā vai neievēro kādu no šī nolikuma apakšpunktiem, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums un 50 EUR soda nauda. Ja pretinieku (vai jebkurai citai komandai) ir aizdomas par kādas komandas spēlētājiem, lūdzam par to ziņot organizatoriem 48h laikā no spēles brīža (vēlams veikt „nelegālā spēlētāja” foto).

8.8. Jebkāda veida disciplināros spēlētāju un komandu pārkāpumus turnīra laikā izskata organizatori un/vai Disciplinārā Komiteja (kas sastāv no 10 komandu pārstāvjiem) un lemj par sankciju piešķiršanu vai soda atcelšanu.

8.9. Par rupjiem ētikas un disciplīnas normu pārkāpumiem Disciplinārajai Komitejai ir tiesības diskvalificēt atsevišķus spēlētājus uz vairākām spēlēm vai arī komandu no tālākas dalības turnīrā.

8.10. Komandas spēlētāja, trenera vai kādas citas personas atrašanās pie komandas soliņa alkohola reibumā ir sodāma. Par soda sankcijām un to apmēriem lems Disciplinārā Komiteja.

 

9. Sacensību inventārs un tiesneši

9.1. Sacensību galvenais tiesnesis – Jānis Stukuls (26427173)

9.2. Spēles notiek ar FIVB apstiprinātām bumbām - Mikasa MVA200.

 

10. Rezultāti

10.1. Čempionāta nolikums, spēļu kalendāri un rezultāti ir pieejami riga.evl.lv.

 

11. Apbalvošana

11.1. Entuziastu volejbola līgas Jaunatnes čempionāta 1-3.vietu ieguvēji visās līgās tiek apbalvoti ar komandas kausu, medaļām un pārsteiguma balvām no atbalstītājiem;

11.2. Čempionāta labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar individuālām balvām.

11.3. Mēnešu labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar individuālām balvām.

 

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv